Os videoxogos non nos fan violentos.
O LAG SI!!!!

Fonte | Facebook Logitech Australia