A miúdo existe a discusión entre se os xogos de antes son mellores que os actuais.

Non vou entrar no tema, pero este vídeo resume un pouco o tema.