Vella escola

Por: Mércores, 15 de Xuño de 2011, 11:17 COMENTAR

Ben sei que iso de que o tempo pasado foi mellor é unha simple ilusión, pero ás veces e vendo imaxes como a seguinte, faime imposíbel rememorar grandes momentos.

Espero que dentro de vinte anos aconteza o mesmo con esta etapa.