Primeira fase dunha serie de vídeos sobre Link usando a técnica do stop motion. Paga a pena velo.

Vía | Geeks are Sexy