Beta do Sonic Adventure

Por: Mércores, 15 de Abril de 2015, 11:26 COMENTAR

Sonic Adventure é unha das maiores “aventuras” de Sonic. E sendo o primeiro xogo de Sonic completamente en 3D, podes ter a certeza de que hai un lote de ideas, esbozos e obxectos descartados. Tantos, que mal caben todos neste vídeo!

Nota: O vídeo está en inglés.

Canal | Beta 64