gps3_motwMentres que a versión en inglés deste simulador político creado por Eversim xa leva un par de semanas á venda, a versión en castelán de Masters of the World está dispoñible dende hoxe mesmo na páxina oficial, por un tempo limitado, dende 44,95 €. Ademáis, os posuidores da versión anterior (“Rulers of Nations), poderán optar a un desconto do 25%.