AVISO: CONTÉN SPOILERS!!!

Se fixesen un videoxogos nos 90 desta “serie”, así é como sería…

Por: | DoctorOctoroc