Pac-man: O Filme

Por: Luns, 9 de Abril de 2012, 14:16 COMENTAR

Xa non é novo que moitos dos vídeos conmemorativos dos videoxogos os que teñen máis calidade están realizados por fans da propia saga.

Un exemplo máis é esta teórica “adaptación” cinematográfica do clásico Pac-man. Perfecta mestura entre espectáculo e fidelidade.