“Agora definiremos o que é a boa ciencia ficción. A desfiguración conceptual (a idea nova, en outras palabras) debe ser autenticamente nova, ou unha nova variación sobre outra anterior, e ten que estimular o intelecto do lector; ten que invadir a súa mente e abrila á posibilidade de algo que até entón non imaxinara”
Philip K Dick

Boa ciencia ficción; que difícil de definir!. Até o mestre Philip K Dick expresouno en verbas ambiguas e pouco concretas.

Non existe, é certo, un esquema métrico para valorar a calidade das cosmoloxías que nos chegaron a través de diferentes medios (cine ou literatura, fundamentalmente) durante as últimas décadas –ou séculos-; aínda por mais que os vacilantes canons culturais de cada momento intentasen poñelas sobre unha gráfica cualitativa inmutábel que obviamente non fixo outra cousa que moverse.

Non podemos, e para min é obvio, definir grados cualitativos globais e universalmente aceptados da calidade de cada unha destas obras, pero si podemos, coma ben sinalaba o señor Dick, recoñecer a existencia de algo como é “a boa ciencia ficción”. Mais en que se concreta iso?.
Ler o resto da entrada »