PS4
Menos dunha semana despois do anuncio da PlayStation 4, sae a luz a nova patente da compañía nipona Sony dun sistema que detecta se o videoxogo é unha copia legal ou pirata baseándose nos tempos de carga.

sony-antipiracy

Diagrama de fluxo que amosa o funcionamento deste novo sistema


Esta nova medida, rexistrada como Benchmark Measurement for Legitimate Duplication Validation (Medición de referencia para a validación de duplicación lexítima), calcula o tempo que tarda en cargar o videoxogo e compárao cunha base de datos de referencia. Se a carga excede ese tempo de referencia, podería chegar a bloquear ao usuario.

Para evitar posibles falsos positivos, no caso que sexa detectado como posible copia falsa, execútase unha segunda comprobación que verifica a identidade do fabricante do soporte do formato onde está gravado o videoxogo e se se corresponde co orixinal.

Toda a información da patente nesta páxina (en inglés).